Icelandic views / Исландски гледки

$5,400.00
  • Icelandic views / Исландски гледки

9 Black wooden frames with iS gouache on recycle paper / 
5 дървени рамки със ИГ гваш на рециклирана хартия 
Dimension / Размери 31cm x 22,5cm x 1,25cm